Veelgestelde vragen
1 Verzendkosten & Rembourskosten
1.1 Verzendkosten & Rembourskosten

 

Voor het versturen van bestelden producten bij Karsten Facility Services wordt per bestelling € 10,75 verzendkosten in rekening gebracht voor bestellingen onder de € 150,- execlusief verzendkosten. Alle bestelling boven de € 150,- exclusief verzendkosten worden gratis verzonden. Voor bestellingen onder rembours worden rembourskosten in rekening gebracht van €23,20 per bestelling. Mochten u nog vragen hebben over de verzend of rembours kosten dan kunt u contact opnemen met onze via de gevens op de Contact pagina.

2 Alles over Service en Onderhoud
2.1 Hoe weet ik hoeveel handelingen mijn machine heeft verricht?

 

Wanneer uw machine voorzien is van een tekstdisplay kunt u heel gemakkelijk de tellerstand aflezen.

 

2.2 Waarom is onderhoud noodzakelijk?

 

Door de jaren heen vindt aan het mechanische gedeelte normale gebruiksslijtage plaats. Kalk en koffievetten laten tevens hun sporen achter in de loop der jaren. De machine moet daarom gereinigd worden om de kwaliteit van het eindproduct te garanderen. Met uw keuze voor een volautomatische koffie- en espressomachine kiest u voor bedieningsgemak: ingewikkelde handelingen (als het uitnemen/vervangen van onderdelen) behoren dan ook niet tot uw favoriete bezigheden. Gewoon het volgen van de instructies op de display is wat de moderne gebruiker van een professionele koffiemachine mag verwachten. Het uitvoeren van een onderhoudsbeurt is in de vertrouwde handen van een specialist.

 

2.3 Wanneer heeft mijn machine onderhoud nodig?

 

Privématig gebruik:

 

Wij adviseren u het onderhoud prefentief te laten uitvoeren in een periode van 2 tot 3 jaar waarbij uw machine 3000 tot 5000 handelingen heeft uitgevoerd. Handelingen zijn het aantal kopjes koffie, heetwater, onderhoud en waterfilter spoelingen.

 

Bedrijfsmatig gebruik:

 

Een standaard richtlijn voor bedrijfsmachines  (bij gemiddeld gebruik) is 1 à 2 keer per jaar een onderhoudsbeurt. Wanneer het uitvoeren van de reinigingsbeurt problemen oplevert, de display een storing meldt of als de koffiekwaliteit achteruit gaat, kan een onderhoudsbeurt nodig zijn. Wanneer uw machine naar behoren functioneert, is onderhoud niet direct nodig maar kunt u naar wens een preventieve onderhoudsbeurt laten uitvoeren.

 

 

2.4 Wat houdt een onderhoudsbeurt precies in?

 

Met behulp van een geautomatiseerd diagnosesysteem kunnen wij exact het gebruik en de staat van onderhoud van uw machine bepalen. Aan de hand van deze uitgebreide statistische gegevens wordt bepaald welke onderdelen getest, gereinigd, afgesteld of eventueel (preventief) vervangen dienen te worden. Eventuele software updates worden in de machine geladen, de machine wordt uitgebreid op werking getest en bovendien worden de uitgevoerde werkzaamheden opgeslagen in het geheugen van de machine. Zo'n uitgebreide onderhoudsbeurt verlengt dus de levensduur van uw kostbare bezit.

 

2.5 Welk onderhoud kan ik zelf uitvoeren?

 

Het kleine onderhoud (reinigen, ontkalken, filters wisselen) kunt u heel eenvoudig zelf uitvoeren door de aanwijzingen op de display te volgen. Tip: gaat u de machine langere tijd niet gebruiken, bijvoorbeeld in een vakantieperiode, voer dan vooraf een extra reinigingsbeurt uit en leeg het systeem volgens de gebruiksaanwijzing.

 

2.6 Zijn er machines die geen onderhoud nodig hebben?

 

Nee, iedere volautomatische koffie- en espressomachine heeft onderhoud nodig. Bij alle machines komen water en koffie in aanraking met delen die niet zonder onderhoud kunnen. Er vindt een zekere mate van normale gebruiksslijtage plaats en daarom is regelmatig onderhoud of inspectie van deze delen noodzakelijk.

3 Veelgestelde Vragen
3.1 De lekbak past niet meer in het apparaat

 

De lekbak is op het verkeerde moment uit de machine genomen. Zet de residubak (koffieprut) naast de machine en plaats de lade. Wacht tot de zetgroep is geinitialiseerd (zet de machine indien nodig eerst uit en daarna weer aan). Hierna moet de residubak weer compleet passen.

 

3.2 De melding apparaat reinigen verdwijnt niet na uitvoeren van programma

 

Er is tijdens het programma een fout gemaakt. Nogmaals programma doorlopen zonder reinigingstablet en enkel de instructies in de display opvolgen. Hierna zou alles normaal moeten werken. Zo niet, bel met de helpdesk op 0297-561119.

 

3.3 De residubak (koffieprut) is steeds overvol

 

De machine telt het aantal handelingen dat verricht is. Op basis daarvan wordt ook de melding lade legen weergegeven. Wanneer de lade geleegd wordt bij een uitgeschakelde machine, raakt de machine de tel kwijt. Mogeliljk leegt ook iemand de residulade (water) wel en de residubak (koffieprut) niet.

 

3.4 Hoe vaak moet een Jura machine onderhoud krijgen

 

Er zijn geen richtlijnen meer. Als u het onderhoud preventief wil laten uitvoeren dan brengt u de machine eens in de 2 tot 3 jaar voor onderhoud of bij privé gebruik tussen de 3.000 en 5.000 handelingen.

 

3.5 Mijn filterbakjes blijven in de machine hangen

 

Doordat koffieresten aankoeken in de broeikop kunnen de filterbakjes blijven hangen wanneer dit niet tijdig schoongemaakt wordt. Reinig de broeikop volgens de instructie in de handleiding en vervang de afsluiting. Want ook een versleten ring kan dit probleem veroorzaken. Filterbakjes die na jaren gebruik versleten zijn (de bovenrand gaat scherp aanvoelen dienen ook vervangen te worden.

 

3.6 Mijn machine lekt water langs de filterdrager

 

De o-ring (ook wel pistonring genoemd) die voor de afluiting van de filterdrager met de machine zorgt, gaat bij normaal gebruik ongeveer een jaar mee. Deze ring kunt vaak eenvoudig zelf vervangen. Zorg er altijd voor dat het gedeelte waar de o-ring teruggeplaatst wordt, eerst zorgvuldig schoongemaakt wordt. Aangekoekte koffieresten kunnen anders nog steeds een goede afdichting in de weg staan.

 

3.7 Moet ik een afspraak maken voor het onderhoud op mijn Jura machine

 

Nee, u kunt uw machine tijdens openingstijden altijd inleveren voor service. U ontvangt dan van ons direct een prijsopgave (gebaseerd op de leeftijd en het aantal handelingen op de machine) en een eigendomsbewijs. Maximaal 10 werkdagen later is uw machine dan weer klaar.

Wenst u een vervangende machine tijdens het onderhoud dan is het aan te raden te informeren naar de beschikbaarheid daarvan via 0297-561119. Uiteraard loopt het aantal beschikbare machines in de pas met het aanbod van te onderhouden machines, maar bij piekmomenten kunnen we wel eens mis grijpen.

 

3.8 Na het ontkalken smaakt mijn koffie vies en zuur

 

Waarschijnlijk is de machine ontkalkt met het waterfilter in de watertank. Hierdoor is de ontkalker in het filter achtergebleven. Filter verwijderen en weggooien. Daarna nogmaals ontkalken zonder tabletten of vloeistof. Hierna is de smaak weer normaal.

 

 

3.9 Te lage temperatuur

 

Vooral bij kleine hoeveelheden water (espresso) is het moeilijk voldoende temperatuur mee te geven. Er zijn een aantal factoren die de temperatuur sterk beïnvloeden. Een aantal tips:

 

• Verwarm de kopjes voor met heet water

• Stel de maling fijner af

• Spoel de machine handmatig wanneer deze een langere tijd heeft stilgestaan

• Gebruik vers gebrande koffie

 

Voor te koude cappuccino of Latte zijn er nog meer factoren die een rol spelen

• De melkschuimer is verontreinigd. Vooral de beluchting is vaak de schuldige

• De regelknop op de cappuccinatore staat in de verkeerde stand

• De verhouding melk/koffie is niet in balans. Meer melk geeft een lagere temperatuur

 

3.10 Waarom duurt het ontkalken langer dat in de handleiding staat aangegeven?

 

U gebruikt wellicht teveel water of heeft water bijgevuld zonder dat de machine hierom heeft gevraagd. Het makkelijkst is dit te voorkomen door het gebruik van 3 Jura ontkalkingtabletten op 600 cc water. Dit is de juiste hoeveelheid in de juiste verhouding. Zo duurt het ontkalken nooit langer dan noodzakelijk.

 

3.11 Wat is ERROR 8 op een Jura machine?

 

Error 8 is de meest voorkomende storingsmelding van een Jura volautomatische machine. Deze melding houdt in dat de zetgroep (het gedeelte waar daadwerkelijk de koffie gezet wordt) niet kan initialiseren/positioneren.

 

Wanneer u de machine aanzet zal deze altijd proberen om de zetgroep te initialiseren. Het aantal slagen dat de zetgroep maakt wordt geteld, zowel naar boven als naar beneden. Wanneer de zetgroep zich niet kan initialiseren, geeft de machine storing 8 aan.

Het resetten van de machine (stekker er uit en de machine opnieuw opstarten) kan het probleem verhelpen. Herhaalt deze storing zich, dan dient de machine binnen gebracht te worden voor onderhoud.

 

3.12 Wat kost het onderhoud op een Jura machine?

 

Hiervoor hebben wij een mooie berekening gemaakt die u via e-mail bij ons kunt opvragen. Gebruikelijk is om ongeveer 5 tot 6 cent per gezet kopje koffie (of andere handelingen) te rekenen. Meer hoeft het echt niet te kosten!

 

3.13 De koffie loopt te langzaam door

 

De doorlooptijd van een goede espresso is ongeveer tussen de 18 en 30 seconden. Niet langer, want dan neemt de kwaliteit van de koffie af. Het espresso- of het iets grotere lungo kopje moet dan gevuld zijn.

De meest voorkomende oorzaken zijn:

• Gebruik van te fijne koffie maling

• Dosering van te veel koffie

• Het te hard aandrukken van de koffie (halfautomaat)

• De koffie filters of het doucheplaatje in de machine moeten gereinigd worden

• De machine dient ontkalkt te worden

 

3.14 De koffie loopt te snel door

 

• Gebruik van te grove koffie maling

• Dosering van te weinig koffie

• Het te zacht aandrukken van de koffie